• un000
  • un1
  • un2
  • un3
  • un4

رویدادها و مناسبتها

  • وام صندوق رفاه دانشجویی

اطلاعیه نظام وظیفه

به اطلاع دانشجویان پسر دارای معافیت تحصیلی می رساند نحوه استفاده از سنوات ارفاقی که از تاریخ ۹۵/۷/۱ براساس بخشنامه سازمان وظیفه عمومی ناجا اجرایی خواهد شد، در فایل ضمیمه شرح داده شده است. به دانشجویان پسر دارای معافیت تحصیلی توصیه اکید می گردد فایل پیوستی را مطالعه نمایند. لازم به ذکر است مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب آبان ۹۰ حداکثر معافیت تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیل به شرح زیر میباشد:

۱- کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته: ۳ سال

۲- کارشناسی پیوسته : ۵ سال

۳- دکترای تخصصی: ۶ سال

دانشجویی که نتواند در مدت مذکور تحصیل خود را به پایان برسد در صورت داشتن شرایط مندرج در فایل پیوستی و با حکم شورای موارد خاص می تواند از سنوات ارفاقی بهره مند گردد.

دریافت فایل سنوات افاقی

اداره آموزش

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker