ردیف عنوان فرم دانلود حجم نوع
1 فرم الف و ب دانلود 56KB word
2 فرم ارزیابی مستندات مستخرج از پایان نامه ارشد-جلسه دفاع دانلود 44.5KB word
3 فرم ارزیابی جلسه دفاع از پایان نامه ارشد دانلود 572KB word
4 فرم پروپوزال کارشناسی ارشد دانلود 218KB word
5 فرم تایید پایان نامه و تقاضای تشکیل جلسه دفاع دانلود 85KB word
6 فرم اطلاعات پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي دانلود 52KB word
7 فرم تعهدنامه حضور استاد راهنما در جلسه دفاع دانلود 38KB word
8 فرم فرم تعیین ارزش نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد/دکترای حرفه ای دانلود 55KB word
9 مراحل تصویب پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد/دکترای حرفه ای دانلود 51KB word
10 تعهد شش ماهه ارائه مقاله و انصراف از مقاله صورتجلسه دفاع دانلود 730KB word
11 فرم تعهد اصالت پایان نامه دانلود   104KB word
12  فرم منشور اخلاقی دانلود  37KB word

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker